Kuinka pelaat tätä peliä

ATL-hankkeessa tuotettu valmennusohjelma valmentaa asunnottomuutta kokeneita vertaistukihenkilöiksi. Tämä peli tuotettiin testaamaan ja vahvistamaan koulutusohjelman kautta saatuja tietoja. 

Peli koostuu yksin läpikäytävistä tehtävistä. Se on jaettu neljään 20 kysymyksen sarjaan.  Pelaaja voi valita vapaasti, mistä sarjasta aloittaa ja missä järjestyksessä etenee. 

Jokaisen sarjan jälkeen, pelaaja voi siirtyä seuraavaan sarjaan, jos määrätty pistemäärä on saavutettu. Hän voi tehdä sarjan uudelleen, jos määrätty pistemäärä ei tullut täyteen tai jos pelaaja haluaa saada korkeamman pistemäärän. Pelaaja voi myös lopettaa ja suorittaa pelin loppuun toisella kertaa, jos hän niin haluaa. Kunkin sarjan maksimipistemäärä on 10 pistettä. Toiseen sarjaan siirtymisen vähimmäispistemäärä on 2,5 pistettä. Jos pelaaja saa alle 2,5 pistettä, hänen on toistettava sarja siirtyäkseen eteenpäin. Jos pelaaja saa 2,5-5 pistettä, hänelle ehdotetaan sarjan toistamista paremman pistemäärän saavuttamiseksi.

Peli on suunniteltu pelattavaksi asunnottomuustyön ammattilaisten tuella, ja sitä voidaan käyttää valmennusmateriaalin omaksumisen vahvistamiseen tai arviointiin. Siksi osallistujia pyydetään antamaan nimensä tai lempinimensä ennen pelaamista, jotta kun sarja on valmis, ammattilainen saa raportin tuloksista. Tämän raportin saamiseksi ammattilaisten on annettava sähköpostiosoitteensa ennen kuin pelaajat aloittavat pelin.